ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

RODALJICE – župa Uznesenja BDM, prvi spomen 1405.

Rodaljice se spominju 1404. pod nazivom “Radalich”, a u ispravama Ninske biskupije “Rasalich”. Za turske okupacije Rodaljice su zajedno s Brgudom, Dobropoljcima i Bruškom pastoralno pripojene na duhovnu skrb župnicima Perušića. 1703. sjedište novoosnovane župe je u Rodaljicama. U izvješću ninskog biskupa (Grgura III. Parčića ?) iz 1697. navodi se da je mjesna crkva nedavno obnovljena te da u njoj nema ni tabernakula, ni slike, ni krsnog zdenca. Titular crkve je Uznesenje Marijino, a sam biskup naredio je da se groblje ogradi kamenim zidom. Godine 1843. u župu Rodaljice spadala su mjesta Medviđa, Dobropoljci, Bruška i Zelengrad, a 1856. postaje izložena kapelanija s pripadajućim filijalama Gornja i Donja Bruška, Rusića Draga i Dobropoljce. Današnja naselja su Rodaljice i Dobropoljci. Stanovništvo se bavi pretežno stočarstvom.

 

 

Župni ured Uznesenja BDM, Rodaljice, 23420 BENKOVAC, grad Benkovac.
Župnik: Don Damir Šehić, 091-739-6200 (Trg  kardinala A. Stepinca 1, 23420 Benkovac); tel. 681-114.
Matice krštenih od 1820., vjenčanih od 1826., a umrlih od 1840.
Stn.:  80

Župna crkva Uznesenja BDM. U sadašnjem obliku izgrađena je 1938. Na istom mjestu, u desnom uglu od ulaza nalazila se vrlo stara manja crkvica s polukružnom apsidom, vjerojatno iz 14./15. st.  Ponovno je obnovljena 1966., ali je za Domovinskog rata krajem 1991. teško oštećena. Temeljito je obnovljena, od 1996. do 2001. godine. Crkva je jednobrodna sa sakristijom u polukružnoj apsidi. Glavni je oltar mramorni (donesen iz zadarske katedrale), sa svetohraništem i drvenim kipom Bogorodice iz 19. stoljeća, oltar prema puku je kameni. Ispred crkve, na zemlji, nalazi se zvonik-preslica s dva zvona. Godine 1908. Rodaljice su imale 401 stanovnika, a 2000. ih je 75.

Župna kuća u trošnom stanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.