ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

RADOŠINOVAC – župa sv. Ante Padovanskog, spominje se 1700.

Naziv mjesta podsjeća na rod ili pleme od kojega je naselje i dobilo svoje ime. Godine 1608. u Biogradu živi obitelj Radošinovića s 34 člana, a bilo ih je i godine 1727. Kao župa spominje se od 1700., a 1851. svedena je na kapelaniju župe Vrana. Za Kandijskih ratova (1645.-1669.) stanovništvo se raselilo po primorskim mjestima. Župi pripada i mjesto Dobra Voda, nekadašnji posjed hrvatskih plemića Keglevića (1479.). Nekoć joj je pripadalo selo Skorobić koje se spominje u dokumentima iz 1456. Stanovništvo se bavi poljoprivredom i stočarstvom.

Župni ured Sv. Ante Padovanskog, Radošinovac, 23211 Pakoštane.
Župnik: don Šimun Šindija (Vrana), tel. 636-182; e-mail. simun.sindija@zd.t-com.hr
Matice su se vodile od 1825.
Stn.: 266

 

Župna crkva sv. Ante Padovanskog. Sagrađena je u 16. stoljeću. Crkva je jednobrodna sa sakristijom. Glavni oltar mramorni sa svetohraništem i Gospinom slikom, drveni oltar prema puku; kip sv. Ante, od poliestera u niši; stara kamena krstionica. Zvonik–preslica s dva zvona. Obnovljena 2001.

 Svih Svetih: kapela na brdu Kamenjarka, podignuta je 1996.

 Crkva sv. Mihovila, ark.,  u zaselku Dobra Voda, započeta je još 1988. g, a dovršena je 2003. Posvetio ju je msgr. Ivan Prenđa, nadbiskup zadarski, 13. 12. 2003. g. Jednobrodna je sa zvonikom na pročelju u kojem su dva zvona.

Leave a Reply

Your email address will not be published.