ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZVERINAC

Zverinac je otočić na sjeveroistočnoj strani Dugog otoka, nasuprot Božavi. Dug je 6, a širok 1 km. Jedino naselje nosi ime kao i njegov zeleni otočić Zverinac, a leži na njegovoj jugozapadnoj obali. Ima dvije uvale: Zverinac i Kablin. Ime mu je slavenskog podrijetla. Spominje se prvi put 1421. godine kao Svirumi, od riječi zvir, zver (P. Skok). Zvirinaz, g. 1501., kasnije – Zvirinac, pa Zverinac. U srednjem vijeku bio je posjed zadarskih plemića Fanfonja. Još i danas postoji palača obitelji Fanfogna iz god. 1746. Ima dokaza (ostaci keramike, mozaika) u uvali Poripišće da je Zverinac bio naseljen već u rinsko doba. Njegovo je područje bogato ribom. (I. Rubić, Otok Zverinac, Radovi JAZU, zadar, II. sv.str. 177). Zverinac je pogodan za razvoj nautičkog turizma.

Od starine, i danas, sastavni je dio župe Božave pa ga božavski župnik redovito poslužuje.

Crkvica sv. Ignacija Lojole, ispovjednika, sagrađena je 1690. g. Od tada je Zverinac samostalna kapelanija. Crkvica, kao i barokni dvorac, bili su posjed plemićke zadarske obitelji Fanfogna. Zverinčani svečano slave svoga zaštitnika sv. Ignacija (“sveti Nacijo”) – 31. srpnja – “zverinška fešta”.

Na crkvici se nalazi zvonik -preslica sa dva zvona koje je nabavio župnik don Mirko Didović 1925. god.

Veće zvono je teško 500 kg. nosi natpis: MILODARIMA VJERNIKA ZVERINCA SVETE GODINE 1925.

Manje  zvono ima isti natpis kao i ono veće, ali ima uz crteže sv. Ignacija Lojolskog i sv. Franje Ksaverskoga natpis:  SS. IGNACIJE I FRANJO, MOLITE ZA NAS! Uz crteže Majke Božje i sv. braće Ćirila i Metodija čitamo natpis: SVETA MARIJO, MOLI ZA NAS: NA USPOMENU TOMISLAVA, HRVATSKOGA KRALJA, 925-1925.

Broj stanovništva. Do polovice prošlog stoljeća stanovnici su se tog otočića vodili zajedno sa onima iz Božave. Nalazimo da je Zverinac 1526. god. imao 12 stanovnika. God. 1854. – 94 st. God. 1905. – 13 kuća i 120 st. God. 1927. – 130 st. God. 1965. – 153 st. God. 1979. – 185. st. God. 1991. – 60 st. Danas – 50 st.

Zverinčani su poznati kao veoma vrijedni težaci i ribari, čestiti i gostoljubivi ljudi.

 


[1] Rozario Šutrin, Iz povijesti naših župa, Zverinac, u: Vjesnik zadarske nadbiskupije, God. XLV. Br. 1-2/2000. str. 71.