ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

GALOVAC – župa sv. Mihovila, arkanđela, ustanovljena početkom 19. st.

 Galovac leži 20 km jugoistočno od Zadra. U srednjem vijeku u sastavu zadarskog distrikta. Ime dobio po plemićkoj obitelji Gallellis, koja je ovdje imala svoje posjede, a u 14. i 15. st. ubrajala se u vodeće zadarske zemljoposjednike i poduzetnike. Prema do sada raspoloživim podatcima ime Galovac po prvi se put spominje 1518. Godine 1580. spominje se u zadarskom distriktu. Prema lokalnoj tradiciji u Galovcu je bio benediktinski samostan, o čemu svjedoče i arheološki ostatci. Turci su Galovac zauzeli u Ciparskom ratu (1570.-1573.) i držali do kraja 17. st. Na lokalitetu Crkvini ostatci ranokršćanske sakralne arhitekture; memorij i crkva; kameni ulomci iz antiknoga ranokršćanskog i starohrvatskog vremena. Najveći broj kamenih nalaza pripada predromaničkom crkvenom namještaju (dva ciborija, početak 9. st.). Otkriveno je grobište s nekoliko stotina grobova, od kojih je svega nekoliko iz ranokršćanskog vremena (6. st.); preko 150 pripada starohrvatskom razdoblju (9.-12. st.), a preko 250 grobova je iz 12.-16. st.

Do polovice 18. stoljeća Galovac je sa Sukošanom sačinjavao jednu župu. Porastom stanovništva osjetila se potreba i za vlastitom crkvom koja je u to doba podignuta. Prvi njezin kapelan Josip Vuica spominje se 1760.

Stanovništvo se bavi zemljoradnjom, stočarstvom i radom u Zadru.

 Župni ured Sv. Mihovila, Galovac, 23222 ZEMUNIK, općina Galovac.

Župnik: mr. don Stanislav Wielinski, tel. 392-452.

Matične knjige vode se od 1825.

Škola: osnovna.

Stn.: 1190

Župna crkva sv. Mihovila ark. Podignuta oko 1760., jednobrodna je građevina, ima sakristiju i 3 mramorna oltara: glavni sa svetohraništem i drvenim kipom sv. Mihovila; oltar Gospe od Karmela s drvenim kipom i sv. Josipa sa slikom sveca; drveni oltar prema puku; škropionica. Crkva je stradala od požara 1878. te je pri obnovi 1882. dobila današnji izgled. Za vrijeme Domovinskog rata bila je pogođena jednom granatom. Uz crkvu je i zvonik s tri zvona.

Godine 1808. u župi je bila bratovština sv. Mihovila.

Stara župna kuća obnovljena je 1840. U blizini crkve 2004. sagrađena je nova i veća župna kuća.