ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZADAR – SMILJEVAC – župa sv. Ante Padovanskog, ustanovljena 3. 7. 1978.

Župa sv. Antuna Padovanskoga utemeljena je dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Zadru od 3. srpnja 1978., a nastala je diobom župa sv. Ivana Krstitelja i Gospe Loretske, zbog naglog porasta stanovništva na tom predjelu grada Zadra. Župa je smještena uz Jadransku magistralu, omeđena je Prilazom Ante Starčevića na zapadu, ulicom Franka Lisice do gradskog groblja na jugu i sjeveroistočno do župe sv. Petra na Ploči. Kao nova župa počela je djelovati u nedjelju 16. srpnja 1978., na blagdan Gospe Karmelske.

Župni ured Sv. Ante Padovanskog,  Antuna Barca 1, 23000 ZADAR, tel/faks. 244-200, grad Zadar.

Župnik: O. Ryszard Reikowski, SVD.

O. Piotr Palowski, SVD, pastoralni suradnik

O. Frano Kowalsky

Matice se vode od 1978.

Škola: osnovna.

Stn.: 4900

Župna crkva sv. Ante Padovanskoga przn.  Novoizgrađenu crkvu je posvetio, 5. svibnja 2001., nadbiskup Ivan Prenđa.

Za crkvu je nabavljen kameni oltar prema puku i kameni ambon, te kipovi Gospe i  sv. Ante od poliestera.  S crkvom je povezana u jednu cjelinu župna kuća – pastoralni centar.

 Svetog Duha (Gospe od Sedam Žalosti).  Jedno-brodna građevina sa zvonikom na preslici i s malom sakristijom. Sagrađena je u 18. st. i u više je navrata obnavljana, nekad vlasništvo plemićke obitelji Erco. Danas ju vjernici zovu crkva Duha Svetoga. Oltar prema puku; svetohranište metalno u zidu; drveni kip Gospe od Sedam Žalosti, oltarnu palu Silaska Duha Svetoga, kamenu škropionicu ugrađenu u zid.