ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

DRAČEVAC ZADARSKI – župa Uznesenja BDM,  spominje se 1402.

Zadar – Dračevac je današnje istočno predgrađe Zadra, a veoma je staro naselje. Spominje se u dokumentima benediktinskog samostana sv. Krševana u Zadru od 2. listopada 1402. Stare crkvene matice imenuju ga nazivom Dračevac i Zdračevac, a mletačke Malpaga. Na istočnoj strani mjesta diže se okrugla venecijanska utvrda, zvana Kulina, a služila je kao promatračnica za obranu grada Zadra i čitavog kraja od turskih napada. Bila je više puta oštećena ili potpuno urušena, osobito kada su 1570. mjesto zauzeli Turci. Nakon protjerivanja Turaka stanovništvo se ponovno vratilo na svoja ognjišta, obnovilo naselje te je ponovno podignuta kula. Povijest župe seže u 15. st. Poslije 1770. Dračevcu je pripojena župa Crno. U sastavu župe Dračevac je zaselak Babindub (Dubina), u kojem su prije Domovinskog rata živjele četiri obitelji. Danas se vraćaju. Župa Dračevac bila je vjekovima glagoljaška, sve do II. vatikanskog sabora.

Župni ured: Dračevac Zadarski, 23000 ZADAR, grad Zadar.

Župnik: mr. don Gašpar Dodić ( 11. 7. 2002. ), poslužuje iz Ploča.

U župi djeluje školska sestra sv. Franje, iz Zadra.

Matične knjige od 1825.

Stn.: 202

Župna crkva Uznesenja BDM. Podignuta je oko 1515. godine, a posvećena je 1594. Za vrijeme Kandijskog rata 1570. crkvu su porušili Turci, obnovljena je 1640., a proširena 1854. Crkva je jednobrodna. Imala je tri oltara: glavni je bio posvećen Uznesenju BDM, a pokrajnji sv. Anti Padovanskom i sv. Petru i Pavlu. Crkva je imala četvrtastu apsidu, a na pročelju zvonik-preslicu. Iza glavnog oltara nalazila se oltarna slika Uznesenja Marijina, ulje na platnu u baroknom stilu, autora Tomacellija. U Domovinskom ratu 1991. većim dijelom crkva je srušena. 

 Oko crkve se nalazi mjesno groblje, a od 1981. istočnije od crkve podignuto je novo groblje.

 Župna kuća je podignuta 1847.

Nova župna crkva Uznesenja BDM.  Posvetio ju je 6. svibnja 2001. nadbiskup Ivan Prenđa. Nova župna crkva ima kameni oltar prema narodu, pobočne oltare, svetohranište i orgulje na koru. Uz crkvu je podignut zvonik, a na pročelju se nalazi kip Srca Isusova.