ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

CRNO – župa sv. Nikole, biskupa, ustanovljena 1500.

Mjesto Crno (Cernum) nalazi se sjeverno od Zadra i u njegovoj  neposrednoj blizini. Spominje se u dokumentima iz 1296. i 1387. Više su ga puta porušili turski porobljivači, a dokument iz 1560. svjedoči da je mjesto obnovljeno i da se zove Novo Selo Crno. Kao župa spominje se 1446., kasnije također i 1700. Crno se redovito spominje zajedno sa župom Dračevac. Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Zadru od 30. listopada 1977. Crno je ponovno samostalna župa, nastala razdiobom od župe Dračevac. Zaštitnik župe je sv. Nikola, biskup. Sačuvana je glagoljska Matica umrlih župe Dračevac-Crno od godine 1664. do 1739., a pisana je kurzivnom glagoljicom. Matice su počeli voditi parohijani župe  nakon izgona Turaka iz Ravnih kotara. Stanovništvo se bavi poljoprivredom (povrtlarstvom) i radi u gradu. Velik dio Crničana raseljen je po svijetu, ali su i dalje povezani sa svojim mjestom.

 Župni ured Sv. Nikole, Crno, 23000 ZADAR, tel. (023) 274-074, grad Zadar.

Župnik: don Ante Ivančev  (Svećenički dom “Zmajević”, Trg sv. Stošije 1, 23000 ZADAR, tel. (023) 208-609.)

Matične knjige vode se od 1825.

Škola: područna osnovna škola.

Stn.: 420

Župna crkva sv. Nikole b. Srednovjekovna građevina iz 14. stoljeća. Nekoliko je puta mijenjala svoj izgled (1522.). Za vrijeme talijanske okupacije crkva je dograđena, proširena i produžena i podignut je skromni zvonik 1932. U Domovinskom ratu četnici su spalili župnu crkvu. Obnovljena je 1995. u srednovjekovnom izvornom obliku, a blagoslovio ju je 6. prosinca 1995. nadbiskup Marijan Oblak. Crkva ima kameni oltar prema puku, kamenu škropionicu, kameni ambon,  novi drveni kip sv. Nikole i mali drveni Gospin kip. Na pročelju zvonik-preslica s dva zvona.

Nedaleko od župne crkve nalazi se nova župna kuća.