ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZADAR – BILI BRIG – župa bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika,   ustanovljena 24. 11.1998.

Župu bl. Alojzija Stepinca u Zadru na Bilom Brigu utemeljio je zadarski nadbiskup  mons. Ivan Prenđa, dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Zadru od 17. studenoga 1998., a župa je proglašena i započela s pastoralnim djelovanjem na svetkovinu sv. Krševana, zaštitnika grada Zadra, 24. studenoga 1998. Nova župa nastala je razdiobom od temeljne župe Marije Kraljice Mira u Zadru na Stanovima, zbog naglog povećanja stanovništva, a čitavim svojim teritorijem obuhvaća područje gradskog naselja Bili Brig. Na istoku graniči sa župom sv. Antuna Padovanskog, na jugu sa župom Marije Kraljice Mira, na zapadu sa župom sv. Josipa, a na sjeveru se prostire prema nenaseljenom predjelu zvanom Pudarica.

Župni ured Bl. Alojzija Stepinca, Vukovarska bb, 23000 ZADAR, tel/faks: 328-044,  grad Zadar.

Župnik: don Marino Ninčević

Župni vikar: don Zoran Topalović (od 2009.), mob. 098-993-7521

Matice se vode od 1999.

Stn.: 9000

Župna crkva bl. Alojzija Stepinca bm. Polumontažna crkva i župni stan blagoslovio je 10. veljače 1999., nadbiskup Ivan Prenđa. Crkva je jednobrodna sa sakristijom; drveni oltar prema puku; drveno svetohranište; metalni ambon; slika bl. Alojzija Stepinca i gipsani kip Gospe Fatimske.

Temeljni kamen za novu župnu crkvu blagoslovio je Sveti Otac papa Ivan Pavao II. na Mariji Bistrici, na misi proglašenja blaženim Sluge Božjega kardinala Alojzija Stepinca, 3. studenoga 1998.

 Sv. Ciprijana b.m. Ostatci crkvice na starom lokalitetu Čubrijan.