ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZADAR – ARBANASI – župa Gospe Loretske, ustanovljena 1734.

 Gradski predio Arbanasi nalazi se na jugoistočnom dijelu zadarskoga poluotoka. Naseljeni su početkom 18. st. inicijativom zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića uglavnom albanskim doseljenicima (Arbanasi) iz područja južno od Skadarskog jezera u tri seobe (1726./27., 1733.). Naseljem je upravljao seoski kapetan, a vojnu upravu imao je posebni guvernadur. Nastanili su se na predio zvan San Marco, gdje podigoše svoja ognjišta. Mlečani su taj predio zvali Borgo Erizzo, po Nikoli Erizzu koji je tada bio providur Dalmacije, Boke kotorske i Albanije. On je doseljenim arbanaškim obiteljima dodijelio i neka zemljišta u okolici grada. Tim doseljenicima je godine 1734. tadašnji zadarski nadbiskup Vicko Zmajević na vlastiti trošak sagradio župnu crkvu, posvećenu Gospi Loretskoj, kao i župni dom pokraj crkve. Natpis nad ulaznim vratima župne kuće to potvrđuje: “Vincetius Archiepiscopus Zmajevich parochorum commoditati – MDCCXXXVII”. Nadbiskup Zmajević je utemeljitelj župe i graditelj crkve u Arbanasima pa ga doseljenici drže svojim najvećim dobročiniteljem, jer ih je izbavio od turskog istrjebljenja.

 Župni ured Gospe Loretske, Trg Gospe Loretske 4, 23000 ZADAR, tel. (023) 316-412, grad Zadar.

Župnik: don Tunjo Blažević, SDB, mob. 098-939-8265

Župni vikar: don Marijan Lovrić, SDB

Bolnički kapelan: don Šime Zubović, SDB, mob. 091-539-1996

U župi djeluju Školske sestre sv. Frane (samostan).

Matice krštenih od 1758. (nedostaju od 19. 10. 1853. do 19. 8. 1855.), vjenčanih od 8. 11. 1734., umrlih od 15. 15. 1734. (nedostaju od 16. 08.  1853. do 1. 08.  1855.).

Škola: osnovna.  

Stn.: 6400

Župna crkva Gospe Loretske. Nalazi se usred naselja, bila je jednobrodna s kvadratnom apsidom i zvonikom. Apsida je kasnije pretvorena u sakristiju, iznad koje je 1739. sagrađen zvonik. Crkvu je posvetio nakon Zmajevićeve smrti 1768. kotorski  biskup Ivan A. Castelli i od tada Arbanasi formalno postoje kao župna zajednica. Zbog novih doseljenika broj župljana naglo je porastao i osjetila se potreba za izgradnjom veće župne crkve. To je pitanje pokrenuo hrvatski preporoditelj dr. Juraj Biankini, a projekt za proširenje crkve izradio je poznati arhitekt ing. Ćiril Iveković.

Nova (sadašnja) trobrodna crkva izgrađena je 1907., a posvetio ju je 24. lipnja 1912. zadarski nadbiskup i metropolit dr. Vinko Pulišić. Crkva je konačno uređena izvana i iznutra godine 1993. Crkva ima uz sakristiju mramorni glavni oltar sa svetohraništem i slikom Prijenos kuće iz Loreta; kameni oltar prema puku i još četiri mramorna oltara: Gospe Loretske s drvenim kipom Gospinim; sv. Josipa s drvenim kipom; Srca Isusova s kipom od gipsa; Srca Marijina s kipom od gipsa te na kamenom podnožju kip sv. Ante od gipsa i sv. Ivana Nepomuka, također na kamenom postolju – gipsani; kamena krstionica sa Zmajevićevim grbom; kamena škropionica; na zvoniku pet zvona.

Uz crkvu sa sjeverne strane nalazi se župna kuća i pastoralni centar.

Samostan Školskih sestara franjevaka, Trg Gospe Loretske 10, 23000 Zadar; tel. 309-900; Dječji vrtić, tel. 302-561.

Gospe Lurdske. Kapela u Općoj bolnici Zadar.

Sv. Klementa p.  Ostatci crkve na otočiću sv. Klementa.

Gospina kapelica. Na ulazu u Arbanase – obnovljena 2002.

Kapela Gospe od Sedam Žalosti. Na gradskom groblju.