ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZADAR – PLOVANIJA:  Župa sv. Josipa, ustan.  1968.

Župa sv. Josipa ustanovljena je dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Zadru od 5. svibnja 1968. Nastala je podjelom  župe Srca Isusova na Voštarnici. Najvećim svojim dijelom nalazi se oko bivše tvornice “Vlado Bagat”, sa zapadne strane graniči sa župom Belafuža, a s istočne strane sa župama Stanovi i Bili Brig. 

Župni ured Sv. Josipa, Vrška 11, 23000 ZADAR, tel/faks: (023) 321-434, e-mail: svjosip@net.hr,  grad Zadar.

Župnik: mons. Šime Perić, mob. 098-997-3750

U župi djeluju sestre Služavke malog Isusa.

Matične knjige od 1968.

Škola: osnovna.

Stn.: 2900

Župna  crkva sv. Josipa zaručnika BDM. Novoizgrađenu crkvu blagoslovio je 19. ožujka 1975., i  posvetio 1. lipnja 1986. nadbiskup Marijan Oblak. Crkva je jednobrodna, ima sakristiju; kameni oltar prema puku; svetohranište u svetištu – kameno; drveni kip sv. Josipa na drvenom postolju. Uz crkvu se nalazi zvonik sa dva zvona. Godine 2002. postavljen je krov nad crkvom, uređene nove vjeronaučne dvorane i izgrađen novi zvonik.