ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

DIKLO – župa Gospe od Ružarija, ustanovljena 1646.

Diklo je najbliže mjesto gradu Zadru, smješteno sa zapadne strane uz more. Spominje se u požutjelim listinama iz doba hrvatskih narodnih vladara. Prvi se put spominje u dokumentima iz 918., u oporuci zadarskog priora Andrije. Ponovno se spominje u ispravi iz 1063. pod imenom Hyculus, hrvatsko selo kraj Zadra. Najvažniji podatak o mjestu Diklu potječe iz 10. st. kad ga je hrvatski kralj Mihajlo Krešimir II. darovao benediktinskom samostanu sv. Krševana u Zadru. Tu je darovnicu kasnije potvrdio 1067. i hrvatski kralj Petar Krešimir IV. Darovnicu je  potvrdio  Bela IV. godine 1240. Najveći dio sela bio je u posjedu zadarskih samostana. Zbog turskih je provala utvrđeno u 17. st. Diklo je stradalo u turskoj provali 1647.

Stanovništvo se, osim turizmom i ribarstvom, bavi uzgojem voćaka (trešnje, mendule, smokve), vinove loze i maslina.

Župni ured Gospe od Ružarija, Crkveni trg bb, Diklo, 23000 ZADAR, tel. (023) 333-385, grad Zadar.

Župnik: Don Mladen Kačan (e-mail: mladen.kacan@gmail.com), mob. 091-538-3722

Matične knjige vjenčanih i umrlih od 1646. do 1706. glagoljicom, krštenih od 1804. do 1825. glagoljicom, a od 1825. sve latinicom.

Škola: područna osnovna škola.

Stn.: 1600

Župna crkva Gospe od Ružarija. Sagrađena je 1797., posvećena 1798., proširena 1844., i temeljito obnovljena 2000. To je jednobrodna građevina pravilno orijentirana s apsidom. Pročelje crkve je jednostavno s profiliranim nadvratnikom nad ulaznim vratima. Ispod zabata je rozeta u obliku četverolista rustične obrade, najvjerojatnije dio neke starije crkve. U crkvi se nalaze dva kamena oltara iz 1796., glavni glavni barokni sa svetohraništem raznobojnog mramora, a pobočni klasicistički, nešto skromniji, s nišom u kojoj se nalazi drveni kip Bogorodice s Djetetom. Na glavnom oltaru nalazi se oltarna pala s likovima sv. Dominika i Kraljicom sv. Krunice s Djetetom. Na južnom zidu nalazi se slika s likom sv. Josipa s Djetetom iz 19. st.; oltar prema puku drveni; dvije škropionice za blagoslovljenu vodu od kojih je jedna samostojna, a druga ugrađena; kamena krstionica. Od vrijednijih sadržaja u crkvi je procesijski križ iz 17. st. Ova crkva svojom arhitekturom predstavlja prijelaz iz kasnobaroknog oblika u eklektičarski stil iz početka 19. st. Zvonik je u sklopu crkve i ima četiri zvona.

Sv. Martina b. Crkvica smještena jugozapadno od župne crkve, potječe iz 14./15. st. i uklopila se u arhitektonski kompleks dvorca obitelji Strmić. To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom. Na pročelju je ulaz koji završava polukružnom lunetom u koju je uklesan latinski natpis. 

Sv. Petra ap. Jednobrodna crkvica s polukružnom apsidom i prelomljenim bačvastim svodom, potječe s kraja 15. st. Luk trijumfalnog luka šiljast je u tjemenu. Pokrov je od “škrilja” nad brodom i apsidom. Na  zapadnoj fasadi, na “lastavici”, dograđen je gotički zvonik-preslica.

Uzvišenja sv. Križa. Kapelica na mjesnom groblju. Izgrađena prema projektu ing. Stipe Vučemilovića iz Dikla. Dovršena je 1995., a blagoslovio ju je zadarski nadbiskup mons. Ivan Prenđa 14. rujna 1996.

 Neposredno pokraj župne crkve nalazi se župna kuća, jednostavna katnica, temeljito obnovljena 1995./96.