ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZADAR – BELAFUŽA – župa Uznesenja BDM, ustan. 1968.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije smještena je na sjeverozapadnom predjelu novoizgrađenog Zadra, poviše predjela Brodarice uz cestu koja vodi u Nin. Tu se nalazi drevno svetište “Gospe Maslinske” i oko njega velika novoizgrađena župna crkva Uznesenja Marijina. Već u srednjem vijeku spominje se uz crkvu samostan redovnika pustinjaka. U ispravi iz 1118. crkva se naziva “S. Maria de Roveris”, a kasnije “S. Maria ad Quercus” – “Gospa u hrastovima”, vjerojatno je nekad bila okružena hrastovima. Konačno, nakon što se je posjekla hrastova šuma, a posadili vinogradi i masline, crkva se našla u maslinama,  odatle naziv “S. Maria Olivarum” – “Gospa Maslinska”. O tome nepobitno svjedoči natpis na kamenom pragu ponad vrata: “Kao bujna maslina u polju”. Prva je crkva najvjerojatnije stradala kad su Mleci opsjedali Zadar godine 1202. jer se već 1215. spominje njezina obnova.

Župu Uznesenja Bl. Dj. Marije na Belafuži osnovao je zadarski nadbiskup mons. Marijan Oblak dekretom od 21. studenoga 1968., podjelom od župe Srca Isusova na Voštarnici. Do tada je crkva bila beneficij Nadbiskupskog sjemeništa “Zmajević” u Zadru. Na prvu nedjelju došašća, 1. prosinca 1968., svečano je proglašena i otvorena župna zajednica na Belafuži.

Župni ured Uznenja BDM, Gospe Maslinske 13, 23000 ZADAR, tel/faks:. (023) 322-713;  322-696; e-mail: uznesenje.bdm-zadar@zd.t-com.hr, grad Zadar.

Župnik: don Anđelko Buljat, mob. 098-981-6873

Župni vikar: don Thomas A. Vargas, mob. 095-940-6363

U župi djeluju sestre Klanjateljice Krvi Kristove.

Matice se vode od 1968.

Škola: osnovna.

Stn.: 8500

Župna crkva Uznesenja BDM.  Kroz svoju dugu povijest crkva se više puta obnavljala i preuređivala, što je vidljivo iz arhitekture i u stilovima gradnje. U baroku je produžena i proširena, opremljena štukaturama i grbom obitelji Marka Bellafuse, velikim raspelom i oltarom.  Po obitelji Bellafusa taj se gradski predio tako i zove. Najveća je dragocjenost i svetinja te crkve drevna slika Gospe s Djetetom, tempera na drvu, rad poznatoga mletačkog slikara Paola Veneziana iz 1350. godine. U župnom dvorištu nalazi se bunarski vijenac s grbom gradskog kanonika Mateja Sturarija koji je u 15. st. crkvu popravio i proširio. U crkvi je njegova nadgrobna ploča s reljefnim likom pokojnika. Crkva sada ima uz sakristiju još dva oltara. Glavni oltar dao je izraditi u baroknom stilu 1742. providur G. Quirini, koji je uz crkvu podigao i dom za svećenike. Na glavnom oltaru je spomenuta slika Bogorodice i svetohranište; oltar je mramorni; oltar prema puku kameni; u lađi mramorni oltar s velikim Propećem; gipsani kip sv. Ante na konzoli; kamena škropionica; uz crkvu nalazi se zvonik s dva zvona.

 Nova župna crkva Uznesenja BDM. Novu župnu crkvu je 1998. posvetio nadbiskup Ivan Prenđa. Crkva ima samo kameni oltar prema puku i drveni kip Uznesenja BDM. Ispod crkve su katehetske dvorane (4).

 Sv. Antuna pust.  Kapela put Bokanjca.