ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

UGLJAN – župa Uznesenja BDM, ustanovljena 1401.

Otok se pod današnjim imenom javlja prvi put 1325. Naseljen je kontinuirano od mlađega kamenog doba (Muline, Ugljan). Na pojedinim lokalitetima sačuvani su ostatci ilirskih gradina. U rimsko doba bio je prilično gusto naseljen, osobito u svom sjeverozapadnom dijelu, gdje su nađeni brojni ostatci antičkih građevina. Sva današnja naselja osnovana su u srednjem vijeku. Otok je u prošlosti mijenjao ime (Insula de Corano, Lucorani, Cuclize). Većina naših povjesničara misli da je otok dobio ime po riječi ulje: Š. K. Benja, C. F. Bianchi, Brunelli, don F. Bulić, bisk. J. Marcelić. Naš A. R. Filipi i prof. P. Skok ime izvode iz imena Rimljanina Gelliusa, koji je navodno imao posjede na tom otoku. G-lli-anus – Ugljan.

Župa osnovana 1401., ima sedam raštrkanih zaselaka na ravnom i plodnom tlu: Batalaža, Sušica, Gornje Selo, Dolnje Selo, Guduće, Fortoština i Čeprljanda.

Sačuvalo se 15 glagoljaških kodeksa i više tiskanih misala i brevijara. Župa je dala od 14. st. 155 svećenika glagoljaša. U knjizi dr. Jerka Bezića“Razvoj glagoljaškog pjevanja na zadarskom području” Zadar, 1973., nalazi se notna transkripcija starog glagoljaškog napjeva Slave iz stare ugljanske mise. Za pohoda pape Ivana Pavla II. Zadru, 9. lipnja 2003., himan  Zdravo, zvijezdo mora pjevao se na starom ugljanskom napjevu.

Župni ured Uznesenja Marijina, 23275 UGLJAN, tel. (023) 288-472, općina Preko.

Župnik: fra Mario Akrap, OFM Conv.

Matice i druge župne knjige vodile su se glagoljicom od 1601. do 1888., zatim latinicom.

Samostan sv. Jeronima, sestara Kćeri milosrđa.

Škola: područna osnovna škola.

Stn.: 1316

Župna crkva Uznesenja Marijina. Jednobrodna građevina sa sakristijom, sagrađena 1423., posvećena 1684. Produžena i obnovljena početkom 18. st. i 1968., a današnji je oblik dobila 1878. Na glavnom oltaru pala Uznesenja Marijina iz 1714. Četiri pobočna oltara posvećena su Duhu Svetom, sv. Anti, Gospi Karmelskoj i sv. Josipu. Veoma je dragocjen Frančićev kalež ove crkve, koji potječe iz Brinja, iz 1515.

Zvonik se diže na pročelju župne crkve. Podignut je između dva rata. Ima dva zvona.

Groblje oko župne crkve.

Sv. Hipolita i Kasijana mm. Crkvica u zaselku Ivanac. Spominje se 1374. Nekad bila župna crkva, a u njoj se i danas vide ostatci groblja.

Svih Svetih. Crkvica u Gornjem Selu. Podignuta u 15. st.

Sv. Kuzme i Damjana mm. Na predjelu Ljokini. Crkvica je romaničnog stila iz 1512. s polukružnom apsidom i valjkastim svodom. Pred stotinjak godina dograđen joj je veći crkveni prostor.

Sv. Jerolima nauč. Samostanska franjevačka crkva na rtu koji sa sjeverne strane zatvara uvalu. Ta jednobrodna gotička građevina posvećena je 1443. U samostanskom dvorištu epitaf osnivaču glagoljske tiskare u Rijeci, vrijednomu modruškom biskupu Šimunu Kožičiću Benji, Zadraninu (1460.-1536.). Iz tog samostana potječe vrijedno kasno gotičko slikarsko djelo Ugljanski poliptih iz 15., st. koji se pripisuje splitskom majstoru Dujmu Vučkoviću. Danas u riznici zadarskog samostana sv. Frane.

Župni dom iz sredine 19. st., obnovljen 1914. i više puta kasnije.