ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

KUKLJICA – župa Obraćenja sv. Pavla, ustanovljena 1405.

 Selo, oveća uvala i luka na jugoistočnom dijelu otoka Ugljana. Kukljici pripadaju otočići Mišnjak, Karantunić, Golac, Bisage i Školj Veli. Na širem području sela otkriveni su ostatci iz neolitika. Prvi se put spominje 1106., zatim 1349. i 1380., kada je na tom lokalitetu zadarska obitelj Cedolini imala neke posjede. Župa je davno osnovana. Naime, prema dokumentu iz 1405. spominje se Pre Novacho pok. Grubiše iz Like kao župnik Kukljice. P. Skok naziv mjesta izvodi od riječi kuk, kukalj. Kukljica je mjesto poznatih pomoraca, a danas perspektivno turističko mjesto, jedno od najrazvijenijih na zadarskom području.

Kao stara glagoljska župa sačuvala je par glagoljskih kodeksa: maticu krštenih, Skula sv. Duha i Skula duša purgatorija od 1731. U HAZU, Zagreb, čuvaju se dva glagoljska kodeksa (propovijedi) napisana u Kukljici. U župnoj crkvi dva glagoljska natpisa: na nadvratniku portala i na ploči u svetištu.

Posebnost Kukljice je impresivna procesija brodovima na blagdan Gospe od Snijega (5. kolovoza), koja kreće iz crkve-svetišta do luke u selu i dalje kopnom do župne crkve. Gospin kip se vraća u svetište u nedjelju prije Male Gospe, isto tako morem, ali skromnije.

 Župni ured: 23271 KUKLJICA, općina Kukljica.

Upravitelj: mr. don Josip Radić (Kali), tel. (023) 281-450.

Matice krštenih od 1830., vjenčanih i umrlih od 1825.

Škola: područna osnovna škola.

Stn.: 650

 Župna crkva Obraćenja sv. Pavla ap. Usred mjesta, potječe  iz 1385. Na mjestu starije izgrađena je današnja 1666. (glagoljski natpis na nadvratniku portala – “kršćena”), a posvetio ju je 1683. nadbiskup Ivan Parzago 23. veljače 1676., kad je i temeljito obnovljena. Jednobrodna je građevina sa sakristijom i kamenom rozetom na ulazu.  Ima pet mramornih oltara. Glavni oltar sa svetohraništem i palom: Gospa s Djetetom, sv. Dominikom i sv. Ružom Limskom; pobočni oltari: sv. Petra i Pavla s palom; Sv. Duha s palom: silazak Duha Svetoga nad apostole okupljene oko Gospe, a u donjem dijelu slike ružama označeni plodovi Duha Svetoga; Duše čistilišta s palom: u vrhu Presveto Trojstvo, ispod nje Gospa s Djetetom, sv. Antom i sv. Franom a dolje Duše čistilišta; Gospe od Ružarija s palom; u crkvi su još dva kipa od gipsa Srca Isusova i Srca Marijina; kamenica za blagoslovljenu vodu ugrađena; kamena krstionica. Zvonik s tri zvona. Ima zvonik od kamena, sa satom i trima zvonima.

Crkva Gospe od Sniga, svetište u tjesnacu Ždrelac. Spominje se 1514. Ima tri oltara. Gospin kip s Djetetom u naručju. Nad pročeljem zvonik–preslica s dva zvona. Pred crkvom je 2003. godine postavljen jarbol koji je stajao nad binom na kojoj je papa Ivan Pavao II. predvodio Šesti čas, na Forumu u Zadru, 9. lipnja 2003. g.

Sv. Jerolima učenjaka. Crkvica  u uvali Kostanj. Potječe iz 13. st. Iz ruševina je nakon više stoljeća obnovljena i blagoslovljena 5. srpnja 1997. To je bila prva župna crkva za Kukljicu i Kali.

Svih Svetih. Nova i prostrana kapelica na novom groblju podignuta i blagoslovljena 14. 2. 1970.

Župni stan obnovljen je 1897.