ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

PREKO – župa Gospe od Ružarija, ustanovljena 1770.

 Luka i naselje na sjeveroistočnoj obali otoka Ugljana, nasuprot Zadru (odatle ime). Preko je bilo nastanjeno vjerojatno već u rimsko doba (na položaju Gradina ostatci antičkih građevina, cisterne, mozaika i drugi nalazi). U srednjem vijeku u sastavu zadarskog distrikta. U 17. st. sjedište zapovjednika vojne uprave za zadarsko područje.

Preko je najmlađa župa na otoku. Do 15. st. je sa Sutomišćicom bilo podređeno Lukoranu i tek 1770. odcijepilo se od Sutomišćice i postalo samostalnom župom.  Za vrijeme talijanske aneksije Zadra, između I. i II. svjetskog rata preko je bilo administrativnim središtem. Danas je razvijeno mjesto i središte otoka. Ima veliko trajektno pristanište, hotel, novu suvremenu osnovnu školu (sagrađenu 2003.) i brojne druge sadržaje.

Sačuvano šest glagoljskih kodeksa (1765.–1845.) i 15 tiskanih glagoljskih misala i brevijara. Preko je dalo 128 svećenika i redovnika glagoljaša.

 Župni ured Gospe od Ružarija, 23273 PREKO, tel/faks: (023) 286-173; općina Preko.

Župnik:  don Mario Soljačić (od 22. 7. 2003.).

U župi djeluju sestre Kćeri milosrđa.

U župi djeluju Križarsko bratstvo “Ivo Mašina”, osnovano 1999., i Marijina legija.

Samostani u župi: franjevci trećoredci – Školjić i sestre Kćeri milosrđa.

Matične knjige bile su u davnini pisane glagoljicom (od 1825. latinicom).

Škola: osnovna.

Stn.: 1369 (Preko 1351; Ošljak 18)

 Župna crkva Gospe od Ruzarija. Trobrodna, sagrađena je 1965. prema nacrtu Ml. Fučića, a posvećena 1967. U svetištu ima mozaik, kameni oltar prema puku i veliko brončano raspelo. U njoj je pokopan biskup J. Marcelić. Godine 2010. novi oltar u sklopu novouređenog svetišta blagoslovio zadarski nadbiskup Želimir Puljić.

 Gospe od Ruzarija. Stara župna crkva. Podignuta je 1765. na mjestu starije na mjesnom groblju. Posvećena je 24. siječnja 1774. Jednobrodna građevina sa sakristijom i tri mramorna oltara. Glavni oltar sa svetohraništem i palom Gospe od Ruzarija, sa sv. Dominikom i sv. Klarom; pobočni oltari: desni oltar sv. Križa s oltarnom palom: Raspeti, Gospa, Ivan, apostol, i Marija Magdalena; lijevo oltar Duša čistilišta s palom Mile Wood; na dnu crkve u nišama drveni kipovi Srca Isusova i Gospe od Zdravlja; škropionica ugrađena kamena. Zvonik s četiri zvona podignut je 1844. Oltarna pala Duše čistilišta od Salghetti-Driollija, restaurirana i sada u župnoj crkvi.

 Sv. Ivana Krstitelja. Kapelica, vrijedan je sakralni i kulturni romanički spomenik iz 11./12. st.

 Župna kuća nalazi se kraj stare župne crkve. Građena je u prvoj polovici prošlog stoljeća.

GALEVAC (Školjić)

Sv. Pavla Pustinjaka. Crkvica na otočiću  iz 1443. Samostan i crkva vlasništvo su fratara trećoredaca glagoljaša. Na oltarima su vrijedne slike zadarskih majstora. Oko crkve je groblje.  Samostan ima malu uređenu zbirku umjetničkih i kulturno-povijesnih vrijednosti (glagoljskih isprava).

OŠLJAK (Lazaret)

Na otočiću Ošljaku, nasuprot mjestu Kali, nalazi se malo naselje koje je nastalo od obitelji Valčić.

Uznesenja Marijina. na otoku Ošljaku (Lazaret). Nekoć vlasništvo obitelji Nakić, veoma stara (5.–6. st.).