ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

IST – župa sv. Nikole, biskupa, ustanovljena 1727.

Mjesto je smješteno u sredini otoka koji ima oblik leptira, prostirući se između dvije uvale. Župa sv. Nikole, biskupa, zaštitnika pomoraca. U 15. i 16. st. mjesto je u crkvenom pogledu bilo podređeno župniku Molata, potom Zapuntela. Ist je postao samostalnom župom 1727. “Libar sv. Mikule”, pisan glagoljicom, navodi da se “…1727. na 8 luja … učini parohija na Istu, a budući prije kapelanija…” U 18. i 19. st. vrlo razvijeno brodarstvo.

U mjestu rade osmogodišnja škola (iz 1881.), pošta, ribarska i potrošačka zadruga, pučka čitaonica (iz 1908.), ambulanta. U dr. pol. 20. st. mnogi Išćani rade u Francuskoj na održavanju jahti i drugih brodova.

Župa ima glagoljske matice od 1721., glagoljsku Madrikulu sv. Mikule i sv. Sakramenta, Godar od 1795. Sačuvala je i neke vrlo stare crkvene glagoljaške napjeve (U se vrime godišta, Pisma na sv. Stipana). U studenom 2010. godine, na Sveučilištu u Zadru, održan je trodnevni znanstveni skup o otocima Istu i Škardi, te objavljena monografija.

 Župni ured: 23293 IST, tel. (023) 372-556,  grad Zadar.

Župnik: don Čedomil Šupraha (Nadbiskupsko sjemenište “Zmajević”, Trg Sv. Stošije 2, 23000 Zadar, tel. 251-167; mob. 091-531-7486

Matice: Od   1825.

Škola: osnovna.

Stn.:  202

 Župna crkva sv. Nikole b. Podignuta je 1856. istočno od starije, koja se spominje 1640. Novu je posvetio nadbiskup J. Godeassi 1858. Crkva je osmerokutna i u tlocrtu ima oblik grčkoga križa. Ima sakristiju i tri oltara. Na glavnom je svetohranište i pala s likovima sv. Nikole, biskupa i sv. Pavla, apostola, a iznad njih Gospa od Ruzarija; oltar prema puku drveni; u lađi mramorni kip Gospe Lurdske i sv. Mihovila sa slikom. Sva tri oltara imaju na podnožju glagoljske natpise koji spominju don Stipana i don Ivana Smoljana. Izrađeni su 1721., 1740. i 1742. Crkva je 1990. temeljito obnovljena i obogaćena s pet vitraja i novim postajama križnog puta. Na stropu crkve slika sv. Nikole, ulje na platnu.

Nedaleko od crkve stoji kameni zvonik, dovršen 1979., natkriven osmerokutnom kupolom. Ima dva zvona.

Gospe od Sniga. Zavjetna crkva na vrhu brda Straže podignuta je 1865. Dar je domaćeg sina don Antona Segarića, kanonika. Produžena i proširena darom don Šime Segarića 1929.

Župna kuća sagrađena je usred mjesta 1882, obnovljena 2001.