ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

BARBAT  

Župni ured Barbat, 53296 Zubovići; tel. 053/664-057.
Župnik: O Josip Galić SVD (Kolan), mob. 091-190-3971

Barbat je župa na otoku Pagu, granična župa na zapadnoj strani Nadbiskupije. Pitoma obala i sigurno pristanište na sjeveroistočnoj strani Paškog zaljeva nasuprot Kolanu. Župa ima tri naselja: Zubovići (središnje mjesto i kome su župna crkva i kuća), Kustići i Metajna. Do god. 1852. Barbat je bio kapelanija matične župe Pag, a otad samostalna župa. Prema prof. P. Skoku mjesta Barbat na Pagu i Rabu dobila su ime od lat. pridjeva barbatus – teren obrastao sitnom šumom. Kanonik Blaž Karavanić izvodi toponim Barbat od sv. Barbata, biskupa benediktinca. (I. Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj, II. 134.). Postoji mišljenje da naziv Barbat potječe od crkvice sv. Barbare, nekadašnjeg cenobija benediktinskog samostana sv. Petra na Prosiki kraj Paga. Stanovnici se bave pretežno zemljoradnjom, stočarstvom i ribarstvom, od nedavno i turizom. Župa Barbat obuhvaća zaseoke Kustiće, Metajnu i Zuboviće. Škola osnovna, područna. Povjesničar C.F. Bianchi je zabilježio da je Barbat god. 1877. imao 239 žitelja. God. 1904. imao je (prema Šematizmu) 70 kuća i 470 duša: Zubovići 216, Metajna 216 i Kustići 50 duša. God. 1911. ima 582 stanovnika (župnik Miho Milić). God. 1928. ima 740 st. Prema Draganovićevom Šem. iz 1939. Barbat je imao 772 + 76 žitelja, a 1974. god. 880 (župnik don Š. Kevrić). God. 2000. ima 658. stanovnika katolika.  

Župa je posvećena je Bezgrješnom začeću BDM. Osnovana je 1852. Njezine su crkve:  

    

ZUBOVIĆI:  Župna crkva Bezgrješnog začeća sagrađena je 1854. Posvetio ju je 1856. nadbiskup Josip Godeassi. Obnovljena je 1903. i 1970. god. Župu sada poslužuje župnik iz Kolana. Nedavno je dobila cestu za Pag i Novalju. Crkva je jednobrodna sa sakristijom. Glavni drveni oltar sa svetohraništem resi lijepa oltarna pala Bezgrješne, rad nepoznatoga venecijanskog majstora iz 18. st. Na ulaznim zidovima u svetište, prije prezbiterija, po strani su drveni kipovi Srca Isusova i Bezgrješne. On se svake godine nosi u procesiji kroz selo na blagdan župne zaštitnice. Kamena krstionica i škropionica. Oltar drveni prema puku. Župna kuća iz 1854. u trošnom stanju.  

KUSTIĆI su na jugosit. dijelu udoline. Podalje od obale, zaklonjeni od bure.  

METAJNA se nalazi na rubu zelenoga pojasa uz more. Ima crkvicu Pohođenja Marijina, vrijedan kulturni, arheološki i arhitektonski spomenik. To se razabire iz natpisa na kamenoj spomen-ploči, ispod cementnog zvonika-preslice. Na njoj čitamo: ANNO MCCCCLXXXVII. ME FECIT MR. NICOLAUS SIBENIC EPISC. Kapelica je izgrađena po želji oporučitelja Ivana Slovinje, zv. Mokrić, iz Paga, u čast sv. Marije, milosti pune. Prema mišljenju paškog povjesničara Ruića, natpis treba čitati drukčije jer u 15. st. među šibenskim biskupima ne nalazi se Nikola. Natpis treba čitati: Izgradio me majstor Nikola, šibenski kamenoklesar. Šibenski povjesničar, svećenik, don Krsto Stošić, piše da je «u selu Metajni na Pagu sagradio crkvu Nikola Firentinac, kako svjedoči natpis 1987. ME FECIT MR. NICOLAUS SIBEN. (V. Galerija uglednih Šibenčana, Šibenčana, Šib. 1936., str. 28). I naša Enciklopedija likovnih umjetnosti donosi da je: «1472. izvršio neke radove na zvoniku katedrtale u Splitu, a 1487. sagradio crkvicu u selu Metajna na Pagu» (Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. III., str. 550, Zagreb, 1962.). U crkvici Pohođenja u Metajni nalazi se: kalež s natpisom ispod podnožja: EX DONO S.M. MARIA ANNA 1856. Isto ime donatora vidimo i na kaležovoj plitici i na srebrnim posudicama za sveta ulja; Hrvatski Bogoslužbenik, priredio o. S.J. Izdalo Upraviteljstvo «Narodnog lista» u Zadru, svojim brzotiskom 1882. godine; Drveni svjećnjaci, neobično visoki, 6 komada. Također i 6 manjih, obične veličine. i jedni i drugi trebaju obnovu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Barbatska zvona

1. Župna crkvaZubovići: Na pročelju ima kameni zvonik-preslicu.  

Veće zvono nosi na sebi u medaljonu ime ljevaonice koja ga je salila: SALIO KVIRIN LEBIŠA, ZAGREB 1928. Oko gornjega dijela zvona uokolo vidi se veoma lijep ukrasni vijenac od grozdova, lišća i vitica vinove loze. Ispod, po sredini lik sv. Josipa, a ispod velikim slovima natpis: SV. JOSIPU DARUJU SELJANI OVO  ZVONO. Manje zvono ima u medaljonu isti natpis kao i veće sa žigom ljevaonice. Na njemu je lik Bezgrj. začeća i ukrasni vijenac kao i na većemu. Natpis: DAR RIBARA NA CASKI GOD. 1928.  

2. Metajna: Crkvica Pohođenja BDM ima zvono u otvoru cementnog zvonika-preslice. Godina izradnje je MCCCCXXI (1521). Zvono je, dakle, veoma staro, treće po starini u Nadbiskupiji (starije je ono u zadarskom samostanu sv. Frane, iz 1323. godine – Belo i Venancius) i ono u Visočanima iz 1497. godine. Na zvonu je izrazito neobičan lik Isusa svezanih ruku sa simbolima muke: križ, čavli, bičevi… Još i lik Gospe s Djetetom i Veronika s rupcem u rukama. U medaljonu naziv ljevaonice: FDP (Fonderia De Poli – iz Vittorio Veneta). Natpis: IHS.  

Glagoljica

Župa Barbat, kao i druge župe o. Paga, odvajkada je glagoljaška. O tom svjedoči sačuvano pučko glagoljaško crkveno-liturgijsko pjevanje. Svjedoči i župnik don Pacifik Car svojim popisom župnika glagoljaša od 1856. do 1904. godine. U tom popisu iz 1904. stoji: «Prijašnji su župnici iz neznanja rabili latinski jezik, dok je puk sveđ odgovara u gagoljsko-hrvatskom jeziku.» U svom «Prilogu poznavanja kulturne povijesti na Zadarskom području (glagoljica – kopno)», objavljenom u radovima JAZU, sv. X, str. 309.-345., naš vrijedni glagoljaš don Vladislav Cvitanovića objavio je naše glagoljaše paških župa Kolana, Paga, Povljane, Vlašića i Dinjiške. Nažalost, podaci iz župe Barbat nedostaju. Budući da nemam podataka o broju glagoljaša u prošlosti župe Barbat, s radošću ističem da danas po veličini nevelika župa Barbat ima pet živih, aktivnih svećenika.  To su:  

– don Nikola, Milivoj Zubović, SDB (salezijanac), rođen 1927. a zaređen za svećenika 1954;
– don Nedjeljko Zubović, kanonik, rođen 1955. a zaređen 1979. godine;
– don Šime Zubović, SDB, profesor, rođen 1952. a zaređen 1980.;
– don Robert Zubović, župnik u New Yorku, rođen u Rijeci 1966., zaređen 1992., podrijetlom iz Zubovića;
– don Jure Zubović, župnik Pridrage i Karina, rođen 1968. a zaređen 1994.  

Pored velike župe Bibinja, koja ima 13 živih misnika, i župe Sutomišćica-Poljana, koja ima 4 živa svećenika, župi Barbat priprada posebna čast da je, premda srazmjerno manja župa, druga po broju živih pastoralnih djelatnika u zadarskoj Crkvi. Čestitamo!  

Župnici 2. pol. 20. st.  

Don Frane Zver, iz Slovenije, 1949., posluživao iz Kolana
Don Ivan Pedišić, iz Pašmana, 1949-1953
Don Frane Zver, 1953-1955, posl. iz Kolana
O. Antun Greč, kapucin, 1955-1965, posl. iz Karlobaga
Don Mate (Mario) Gržanov, iz Sutomišćice, 1966-1968, posl. iz Kolana
Don Šime Kevrić, iz Visočana, 1968-1975
Don Nikola Šipušić, iz Vel. Gorice, 1976-1978
Don Anton Bozanić (Krčka bisk.), 1978-1979, posl. iz Novalje
Don Ivan Turčić (Krčka bisk.), 1980-1985, posl. iz Kolana
Don Nevio Picinić (Krčka bisk.), 1985-1986, posl. iz Kolana
Don Igor Sau (Krčka bisk.), 1987-1988, posl. iz Kolana
Don Anton Toljanić (Krčka bisk.), posl. iz Novalje
Don Nedjeljko Badurina (Krčka bisk.), 1989-1998, posl. iz Kolana
Don Marino Ninčević, iz Gorice, 1998-2000, posl. iz Kolana
Don Krešo Ćirak, iz Posedarja, 2000-2008., posl. iz Kolana
Don Ivan Rončević, iz Zadra-Puntamike, 2008.-2012.,  poslužuje iz Kolana  
O. Josip Galić SVD, iz Bosne, od 2012., poslužuje iz Kolana


[1] Rozario Šutrin, Iz povijesti naših župa, Barbat, u: Vjesnik zadarske nadbiskupije, God. XLVIII. Br. 3-4/2003. str. 213-216.