ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

PODGRADINA – župa Svetoga Duha, ustanovljena 1990.

 Mjesto Podgradina postoji već više od tri stoljeća, a nastalo je od nekadašnjeg Budima, koji se nalazio uz Novigradsko more i prestao postojati u 17. st. jer nije bio mjesto stalnog boravišta pučanstva, nego privremeno i služio je kao sklonište za uskoke koji su se borili protiv Turaka, na granici nekadašnje mletačke i turske vlasti. Nakon Morejskog rata 1684. stanovnici Budima sele se južnije, ispod brda Gradine, koje je bilo važno za Liburne. Stanovnici susjednog mjesta Mirce, nazvanog po vrelu Mirači, ujedinjuju se s Budimcima i stvaraju novo naselje prozvano Podgradina. Stanovništvo Podgradine čine doseljenici iz bukovačkih kotarskih mjesta: Ervenika, Medviđe, Kruševa i Pridrage. Današnja Podgradina proteže se u dužini od 6 km. Sa zapada graniči s Posedarjem, sa sjeveroistoka s Novigradom i Paljuvom i s juga Islamom Latinskim i Grčkim.

Zadarski nadbiskup Marijan Oblak svojim dekretom od 8. prosinca 1990. utemeljio je samostalnu župu Podgradina sa župnim naslovnikom Duhom Svetim.

 

Župni ured Duha Svetoga, Podgradina, 23242 Posedarje.

 Župnik:  don Stipe Mustapić (Posedarje); tel. 647-335, mob. 091-798-7076

Matične knjige od 1991.

Stn.: 650

Župna crkva Duha Svetoga. Posvetio ju je nadbiskup Marijan Oblak 9. prosinca 1990. Na žalost, radost nove župe i crkve kratko je potrajala, jer su neprijatelji 13. rujna 1991. teško oštetili i zapalili crkvu. Nakon rata crkva je temeljito obnovljena. Crkva je jednobrodna sa sakristijom; kameni oltar prema puku, ambon i svetohranište; drveni kip Gospe Fatimske; kamena škropionica, zvonik. Ima dva zvona.

Župne kuće nema.