ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

DRAČEVAC NINSKI

Župni ured Sv. Martina, Dračevac Ninski, 23241 Poličnik
Župnik: Mons. dr. Pavao Kero (Zadar, Trg sv. Stošije 1, tel. 208-635).

Mjesto DRAČEVAC NINSKI se prvi put spominje 1327. godine u jednom dokumentu koji se čuva u arhivu benediktinskog samostana svetog Krševana u Zadru (1). To je mjesto u povijesti nažalost doživljavalo sudbinu ostalih sela u Ravnim kotarima. Mnogo je puta bilo rušeno i opet podizano, ali nikada na istom mjestu. Jedini svjedok te burne povijesti Dračevca Ninskoga je crkva sv. Martina.    

“Prvi sustavni opis župe Dračevac donio je C. F. Bianchi u djelu Zara Cristiana. On tu navodi, da se Dračevac prvi put spominje 21. kolovoza 1327. godine u jednom dokumentu, koji se čuva u arhivu benediktinskog samostana sv. Krševana u Zadru. Kroz svoju povijest, to je mjesto doživljavalo sudbinu ostalih sela u Ravnim kotarima, mnogo je puta bilo rušeno i opet podizano. Na prostoru današnje župe Dračevac postojalo je nekoć više naselja. Spominju se sela Mahurci, Škrile, Brda, Komorce, Miljašić. Postupno su nazivi Mahurci, Škrile, Brda i Komorce nestali, a naziv Miljašić zadržao se do početka 19. stoljeća, kada se, uz naziv Dračevac, koristio kao ime ove župe…. ” U Dračevcu se nalazi vila, nalik na kulu, zvana “Kulina” a zapis iz 18. st. donosi nam podatak, da ju je iz temelja sagradila veleposjednička obitelj De Nassis 1764. godine. Taj zapis urezan je u kamen, koji danas čuva Mile Knežević, Stipanov, jedan od potomaka Pavla Kneževića, glasi ovako: ” D.O.M. NATALIS DE NASSIS AEDIFICAVIT HANC A FUNDAMENTIS ANNO MDCCLXIV. ” Prvi put se župa spominje kao župa u popisu na zemljopisnoj karti, koja se čuva u arhivu De Propaganda Fide u Rimu. Na toj se karti nalazi popis župa Ninske biskupije i donosi broj stanovnika u svakoj župi. Dračevac je 1692. imao 129 stanovnika…. Matice su sačuvane od 1785. godine Dračevac je imao svoga župnika do 1883. godine, kada je umro don Jure Brkić. Propašću Mletačke Republike, ukidanjem Ninske biskupije i njezinim pripojenjem Zadarskoj nadbiskupiji, dolazi do većih promjena. Dračevac je od tada samostalna kapelanija. Neko će vrijeme biti ovisna o Visočanima, a neko o Poljicima. To znači, da je župnik stanovao ili u Visočanima ili u Poljicima. Tako je bilo sve do naših dana. Kad je 1979. sagrađena nova crkva i uz nju župna kuća, Dračevac postaje samostalna župa.” (P. Kero: Župa sv. Martina u Dračevcu Ninskom, Dračevac Ninski 2009., str. 1-3).    

 

1. CRKVA SV. MARTINA

  

Ta se crkva prvi put spominje u jednom dokumentu – ispravi iz 1550. godine (2). Ali ona je mnogo starija. To smo ustanovili kad smo 30. siječnja 1993. godine pristupili njenoj obnovi. Na južnom zid u crkve otkrivena su tom prilikom dva mala otvora – prozora koja nam govore da crkva potječe iz XII. stoljeća. Crkva je nekoć imala i polukružnu apsidu koja je srušena u kasnijoj adaptaciji crkve. Crkva sv. Martina je sve do gradnje nove župne crkve na lokaciji “Kod oraha” služila za župnu crkvu Dračevca Ninskog (3). Duga je 13 metara: lada 10 metara a sakristija iza oltara 3 m. Široka je 6 metara, a visoka 5 m. Iznad vratiju nalazi se zvonik – preslica s dva zvona. U crkvi se nalazi oltar sv. Martina sa svečevom slikom postavljenom izmedu dva drvena stupa; oltarna menza donesena je iz crkve sv. Krševana u Zadru. Slika sv. Martina na konju – ulje na platnu – potječe iz konca prošlog, tj. devetnaestog stoljeća i predstavlja loš rad (4). U sredini crkve se nalazi jedan viseći svijećnjak – čoka. Obnova crkve sv. Martina završena je 4. svibnja 1993. godine, dok je još u Hrvatskoj trajao Domovinski rat. Radove je izvodio gosp. Zoran Šoša iz Zadra, a pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture – Zadar. Izuzev zidova na crkvi je sve novo: krov, prozori, nutarnja i vanjska žbuka.. Postavljena je kamena ploča s glagoljskim slovima koja glasi: “Crkva sv. Martina u Dračevcu Ninskom bi temeljito obnovljena 1993. dok župom upravljaše don Pavao Kero iz Bibinj” (P. Kero, Župa sv. Martina…, str. 5).    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crkva sv. Martina
 
 

                                                                                                                                                                                                                              

 

2. ŽUPNA CRKVA SRCA ISUSOVA

  

Don Ante Ivančev, župnik Dračevca Ninskoga (1963. – 1970. i 1978. – 1985.) započeo je godine 1978. pripremne radove za gradnju nove crkve u toj župi. Nacrt je dao izraditi dipl. ing. Tomislavu Paleki iz Zadra. Gradevinski radovi započeli su 7. svibnja 1979. godine (5). Stolarske radove je izveo gosp. Viktor Ivoš iz Zadra. Po završetku gradevniskih radova – kad je crkva bila pokrivena i zatvorena – ona je odmah i blagoslovljena. Blagoslov crkve bio je 30. studenoga 1980. godine. U spomen na taj svečani čin na sjeverni je zid s unutrašnje strane crkve postavljena ploča koja glasi: “Godine Gospodnje 1979. bi sagrađena a 30. studenoga 1980. bi blagoslovljena ova crkva u čast Presvetoga Srca Isusova od zadarskoga nadbiskupa Marijana Oblaka a za posluživanja župe don Ante Ivančeva.” Od tada se u njoj redovito slavi Sveta misa.    

Župnik don Ante Ivančev je u kolovozu 1985. godine premješten u Zemunik. Dekret za župu Dračevac Ninski dobio je tada don Eugen Konatić, svećenik u miru. Kako on zbog opravdanih razloga nije mogao prihvatiti župu, preuzeo ju je don Pavao Kero, generalni vikar, koji je već upravljao Murvicom i Briševom. Čim je došao, uhvatio se posla uređenja crkve. U mjesecu siječnju 1986. godine postavljena je u crkvi električna instalacija. U svibnju je postavljen lijepi mramorni oltar na zid, koji je donesen iz crkve sv. Šime u Zadru. Pristupilo se potom dovršenju zvonika, žbukanju crkve, gradnji sakristije; postavljen je gromobran i crkva je obojana. Svi ti radovi završeni su u svibnju 1987. godine. Nakon toga trebalo je urediti unutrašnjost crkve. Majstor – slikar Milan Nadinić izradio je oltarnu palu s likom Srca Isusova; zatim četiri slike: Sv. Petar, Sv. Pavao, Krštenje Isusovo i Sv. Obitelj; novo svetohranište, 4 velika i 2 mala svijećnjaka i oltarno raspelo – sve u istoj tehnici: intarzija u drvu.    

Crkva je posvećena 16. srpnja 1989. godine (8). Kao trajan spomen na dan posvete postavljena je ploča u crkvi, na južnom zidu s unutrašnje strane, pisana glagoljskim slovima (9). Glagoljska je slova napisao gosp. Dario Tikulin iz Zadra, a u kamen ih je urezao gosp. Tomislav Matulović, također iz Zadra. U svibnju 1988. godine u crkvi je postavljen kameni pod i na ulazu kamena škropionica. Te radove izveo je gosp. Damir Martinović iz Zadra (6).   

Fotografije iz knjige “Župa sv. Martina u Dračevcu Ninskom”, Don Pavao Kero, 2009.)    

    

    

     

     

     

      

      

      

      

                                                                                                                                                                                               

      

Zvona    

Za novu crkvu su nabavljena dva zvona, izlivena  1988. godine u ljevaonici Ditta, ing. F. de Poli Vittorio Vnento, Italija. Već e zvono teži 210 kg i ima ton “DO”. Blagoslovljeno je na čast Srca Isusova i ima na sebi 4 lika: Srce Isusovo, Srce Marijino, sv. Leopold Bogdan Mandić i sv. Roko – zaštitnik Bibinja. Na zvonu je natpis:”SRCE ISUSOVO, SMILUJ NAM SE!” .    

Man j e zvomo je teško 140 kg i ima ton “RE”. Blagoslovljeno je na čast sv. Martina. Na njemu se nalaze četiri svetačka lika: sv. Martin, sv. Krševan, sv. Stošija i sv. Šime. Na njemu je natpis: “SVETI MARTINE, ZAGOVARAJ ZA DRAČEVLJANE!” Zvona je svečano blagoslovio msgr. Marijan Oblak, zadarski nadbiskup, 17. srpnja 1988. godine.    

U prosincu 1989. godine akademski je kipar Ratko Peraić izradio krsni zdenac s odgovarajućim postoljem. Krsni zdenac veličine 60 x 50 cm kopija je Višeslavove krstionice.    

Uz crkvu je dobro imati župnu kuću; ona je potrebna kako za svećenika tako i za bolje odvijanje pastorala. Budući da u Dračevcu Ninskom nije postojala ni župna ni crkvena kuća, odlučili smo podignuti kuću, koja je uz crkvu po nacrtu već bila predviđena. Radove je izvodio gospodin Zoran Šoša, poduzetnik iz Zadra. Radovi su započeli 10. siječnja 1996. godine. Sagrađena župna kuća ima dvije dvorane, kuhinju, dva sanitarna čvora, garažu i bunar za kišnicu.    

Godine 2009., izašla je iz tiska knjiga Župa sv. Martina u Dračevcu Ninskom, koju je priredio župnik don Pavao Kero, a u izdanju Župe sv. Martina u Dračevcu Ninskom (grafičko oblikovanje i tisak: Grafikart d. o. o.). Knjiga je tiskana u nakladi od 500 primjeraka te ima 295 stranica. Donosi povijest župe, kronike, inventar župne crkve, Običajnik kojega je 1906. priredio don Blaž Karavanić, te rodoslovlja Dračevljana po obiteljima. Knjiga donosi i slikovne priloge.     

Neki župnici Dračevca Ninskog prema dostupnim povijesnim izvorima u Dračevcu Ninskom su se u župničkoj službi izmijenili sljedeći svećenici:    

I. don Duje Radović, 1789.
2. don Luka Kevrić – Visočane, 1796.
3. don Jure Miletić 1802.
4. don Jure Brkić – Visočani 1810.
5. don Šime Tresin – Kali 1844.
6. don Ante Buljačić – Silba 1887.
7. don Karlo Božin – Rava 1894.
8. don Šime Zorić – Božava 1897.
9. don Henrik Sertić – Zadar 1900.
10. don Blaž Karavanić – Pag 1900. – 1910.
11. don Ivan Dorčić – Baška Nova 1910. – 1912.
12. don Vinko Rasol- Silba 1912. – 1914.
13. don Ivan Nikpalj – Zadar 1914. – 1925.
14. don Krsto Rudelić – Radovin 1925.-1926.
15. don Josip Bobić – Pašman 1926. – 1929.
16. don Ivo Veršić – Vinjerac 1929. – 1932.
17. don Ivo Trstenjak – Slovenija ]932. -1936.
18. don Krsto Jelinić – Ždrelac 1936. – 1943.
19. don Marijan Grgas – Zablaće 1943. -1949.
20. don Frane Stempihar – Slovenija 1949. -1961.
21. don Srećko Dragošević – Omiš 1961. – 1963.
22. don Ante Ivančev – Brbinj 1963. – 1970.
23. don Bariša Protuđer – Bosna 1970. – 1972.
24. don Milo Perović – Zadar 1972. – 1978.
25. don Ante Ivančev – Brbinj 1978. -1985.
26. don Pavao Kero – Bibinje 1985.    

Biljeske:    

1. C.F. BIANCHI, Zara cristiana, II., Zadar, 1879., str. 331-332.
2. Status personalis et localis archidioecesis Jadertinae, Zadar, 1903., str. 63.
3. Kronika župa Dračevac Ninski
4. Isto 5. Vjesnik zadarske nadbiskupije, Godina XVI, br. 1-2., 1981.
6. Kronika župe Dračevac Ninski
7. Isto 8. Vjesnik zadarske nadbiskupije, God. XIX, br. 7-8, 1989.
9. “Ova crkva u Dračevcu Ninskom bi posvećena na čast Srca Isusova 16. srpnja 1989. dok župom upravljaše Pavao Kero, generalni vikar. Posveti je Marijan Oblak, zadarski nadbiskup.”