ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

RAVA

Rava je otok u zadarskom arhipelagu između Dugog otoka i Iža. Dug je 5 km i na njegovoj zapadnoj strani nalazi se u dvije uvale dva naselja, Vela i Mala Rava. Selo Vela Rava je na vrhu otoka, a u novije vrijeme uz more ima dvadesetak kuća. Rava je jedna od najstarijih župa Nadbiskupije zadarske piše Amos R. Filipi (Radovi Inst. JAZU u Zadru, sv. VI-VII. str. 163). Njezina župna crkva i župnik Cvitko spominju se 1391. god. Kao župa bila je ovisna o Luci, kako čitamo u glagoljskoj oporuci Petra Kršavoća iz 1460. god. – “v Sustipani Luci”. To potvrđuje i Valerijeva vizitacija iz 1579. koja donosi da u Ravi nedjeljnu misu i sakramente vrši župnik župe “Sancti Stephani Vallis de Lucha”. Rava se spominje već  u 13. st. a kao samostalna kapelanija je ustanovljena 1613. godine. Otok i župa dobili su ime po zadarskoj plemićkoj obitelji Raua – kako se nalazi u dokumentu iz 1269. godine. Ta je obitelj imala svoje posjede u 14. st. i u Dragovama (Smičiklas, Cod. dipl. I. 250).

 Župni ured Uznesenja Marijina – Rava, 23283 Rava

Poslužitelj župe: Don Franciszek Kowal, SVD, mob. 091-190-42-52

Pogled na otok Iž, Ravu i Dugi otok

                                                                                                                                                                 

Ž u p n a   c r k v a   posvećena je Uznesenju Marijinu (Velikoj Gospi). Spominje se prvi put 1391. god. kad je bio njezin prvi župnik Cvitko. Ravljani su 17. i 18. kolovoza 1991. god. svečano proslavili 600. obljetnicu spomena svoje župne crkve. Tada je nadbiskup Marijan Oblak blagoslovio novi crkveni barjak, poklon ravskih iseljenika, i u crkvi slavljenici predvodio koncelebrirano misno slavlje s ponosnim narodom Božjim, sa župnikom don Milom Perović i susjednim župnicima (Vj. zad. nadb. br 9-10/91.). Današnja je crkva sagrađena 1629. god. Jednobrodna kamena građevina ima trokutasti zabat i tri oltara. Na glavnom oltaru se časti lijepa stara Gospina slika. Pred oltarom nalazi se nadgrobna ploča obitelji Dominis iz Raba s latinskim natpisom iz 1606. god. (fra P. Lubina, Marijanska svetišta, Split 1995., str. 538.). Groblje je oko crkve. Župna kuća je posred sela, podignuta 1860. Na pročelju župne crkve u V. Ravi nalazi se s desne strane mali reljef Gospe s anđelima (I. Petricioli, Zadarsko otočje, Zadar 1974, tabla Vb.).

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                               

Ravska zvona

Kad navečer zvun zazvoni,
Blaga primi vas tišina,
S molitvama vraćate se
Višnjem koji sudi svima. (Davor Božin)

Prošlog ljeta  1999. podignut je novi zvonik na Ravi uz pomoć zauzetih iseljenika iz Sjev. Amerike koje je organizirao i animirao domaći sin ing. Davor Božin. Objavio je 1996. g. zbirku pjesama “Rava – centar svita”. V e l i k o   zvono nabavljeno je u Mariboru, u ljevaonici “Zvonoglas” – 1929. godine. Promjer zvona – 81 cm. Visina 70 cm. Nosi natpis: SLOGOM NARODA , SAKUPLJENO. SREĐENO – SELJCI RAVE 1929. Uz ornament pri vrhu ima likove – Vele Gospe, Srca Isusova, sv. Mikule, biskupa i Raspetoga na križu. M a l o   zvono je promjera 69 cm i visoko 60 cm. Zbog napuklosti bilo je preliveno – kako svjedoči natpis: PRELIVENO DOPRINOSOM DOPRINOSOM RAVLJANA 1965. SALIO R. LENARTO, RIJEKA 1856/8. Među klasičnim ukrasima: Srce Isusovo.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Glagoljica

Budući da je Rava stara glagoljaška župa, matice i ostale župne knjige vodile su se redovito glagoljskim pismenima. Sačuvalo se sedam matičnih knjiga: krštenih (2), vjenčanih (2), umrlih (2), krizmanih (1) od 1613. dom 1822. godine. K tome: Glag. broj duša (1), Glag. kopija kvaterna (1) i Glag. Skula sv. Roka (g. 1746.-1892.). Od 17. do 19. st. Rava je dala 32 glagoljaša (Vl. Cvitanović, Zadar. otočje, Zadar 1974. str. 139.). U crkvi se nalazi i nekoliko glag. tiskanih Misala i Brevijara. Do danas se sačuvalo staro pučko glagoljaško pjevanje (stalni dijelovi Mise, tzv “Silbinski napjev” kao i na susjednom Ižu i Dugom otoku).

Broj pučanstva

Prema Valerijevoj vizitaciji Rava je imala 1579. god. 100 žitelja. Priuli u svojoj vizitaciji navodi da je 1603. imala najmanje 20 obitelji i 70 osoba od pričesti, svih oko 100. God. 1608. – 154 stanovnika. Nadbiskup Mate Karaman bilježi da je Rava 1760. imala 24 obitelji sa 176 čeljadi. Nadb. Novak nalazi na Ravi god. 1825. 28 obitelji, 30 djece i 170 svih stanovnika.

Prema Šematizmu iz 1900. imaju Vela i Mala Rava – 411. st. God. 1904. 49 obitelji i 344 stan. u Veloj Ravi, a u Maloj Ravi 12 ob. sa 116 st. God. 1913. – u V. Ravi 50 ob. i 364 st. a u M. Ravi 15 ob. i 132 st. God. 1928. – 45 ob. i 350 st. u Veloj, a u M. Ravi 15 ob. i 100. st. God. 1939. – 502 + 150 st.; God. 1974. – 232 + 100 st. God. 1986. – 200 st u Veloj i 70 u M. Ravi. Danas – još manje.

Crvica sv. Petra na Maloj Ravi

“Zato Tebe molin
Divna Zvizdo Mora,
Na hrvaski narod
Pogledaj ozgora!”

(D. Božin: Blagoslovi, Gospe, naš hrvatski dom)

Župnici 20. st.

1. Don Ante Peroš, rodom iz Zatona, 1900-1902.
2. Don Roko Ušalj, iz Sali, 1902-1903.
3. Don Venceslav Vidović, iz Knina, 1903-1905.
4. Don Tome Šešelja, iz Zaglava, 1905-1911.
5. Don Božo Čavlov, iz Dobropoljane, 1911-1917.
6. Don Mijo Fabijanić, iz Paga, 1917-1918.
7. Don Šime Stipčević, iz Arbanasa, 1918.
8. Don Pave Košta, iz Preka, 1919-1920.
9. Don Ante Torić, iz Vrgade, 1921-1937.
10. Don Ivan Manzoni, iz Dobrinja, 1937-1942.

Poslužitelji od 1942. do 1963. godine

11. Don Vladislav Cvitanović, župnik iz Velog Iža
12. Don Šime Sturnela, iz Brbinja
13. Don Robert Dominis, iz Luke
14. Don Rozario Šutrin, iz Zadra
15. Don Josip Bobić, iz Zadra
16. Don Ivan Zorica, iz Brbinja, Sali
17. Don Šanto Bilan, iz Velog Iža
18. O. Ambroz Lučev, iz Zaglava
19. Don Mario Gržanov, rodom iz Sutomišćice, 1964-1965
20. Don Krsto Perin, iz Kali, 1966.
21. Don Josip Marcelić, iz Luke, 1967-1969
22. Don Mladen Miočić, iz Ražanca, 1970.
23. Don Anđeo Zorić, iz Božave, posl. iz Luke, 1971-1981.
24. Don Milo Perović, iz Arbanasa, posl. iz Brbinja, 1982-1995.

Poslužitelji iz Zadra

25. Don Mladen Kačan (iz Sutomišćice), 1996-1997.
26. Don Pavao Šindija (iz Bibinja), 1997.
27. Don Srećko Petrov ml. (ekonom, iz BIH), 1997-2002.
28. Don Marin Mandić, SDB,  1997-2000

***

Ja. žitelj školja Rave
Glagoljah HVALU tebi,
župo svete Marije,
Ja Ravljanin, težak, ribar …
Zafaljivan: ča smo – vo smo, za navike,
Mi Hrvati na hrvaskom, u kršćanstvu!

(Recital gosp. Slavka Govorčina: “Hvala, 600. oblj. župe”)


[1] Rozario Šutrin, Iz povijesti naših župa – Rava, u Vjesniku zadarske nadbiskupije God XLV. Br. 1-2/2000. str. 66-68.