ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

VRANA – župa sv. Mihovila, arkanđela; prastara i slavna župa.

Župa Vrana kroz svoju bogatu povijest seže u daleku prošlost. Do 16. stoljeća utjecajno je mjesto u našoj hrvatskoj povijesti. Grad Vrana nastao je na mjestu krunskog dobra hrvatskih kraljeva, sjeverno od Vranskog jezera. Prisutnost benediktinskog samostana u mjestu, te poslije redovnika templara i ivanovaca, čini dobar vjerski utjecaj, kulturni i politički. Od 1409. Vrana postaje mletački posjed. Dolaskom Turaka u ove krajeve, te zauzimanjem Vrane 1537., u mjestu se javlja utjecaj pravoslavlja, koji ostaje do dana današnjega. Godine 1908. Vrani pripadaju naselja Oton, Marina, Pećina i Ceranje. Turci su sagradili svoj han u neposrednoj blizini grada i oko njega melioracijskim radovima uredili polja. Mlečani su ponovno 1699. dobili Vranu,  te razorili i grad i han, koji je jedan od rijetkih spomenika turske arhitekture u Dalmaciji. Godine 1770. prokopan je kanal, tzv. prosika, kojim je jezero spojeno s morem, posušile su se močvare i poljodjelstvo je opet obnovljeno. Vjerski je život dominantan, o čemu govore tri katoličke crkve. Župa danas broji 110 obitelji, a mještani se pretežno bave zemljoradnjom i stočarstvom. Godine 1908. Vrana je imala 391 stanovnika, a 2000. ih je 720.

 Župni ured Sv. Mihovila, Vrana, 23211 PAKOŠTANE, općina Pakoštane.
Župnik: don Šimun Šindija ( 18. 7. 2002. ), tel. (023) 636-182. e-mail: simun.sindija@zd.tel.hr
Matice krštenih, umrlih od 1825., a vjenčanih od 1826.
Škola: područna osnovna škola.
Stn.:  724

 

Župna crkva sv. Mihovila ark. Podignuta je 1747. godine. Jednobrodna sa sakristijom; glavni oltar mramorni sa svetohraništem i palom na kojoj je sv. Mihovil; drveni oltar prema puku; drveni kip sv. Josipa; škropionica; zvonik-preslica s dva zvona. Uz crkvu je groblje.

Sv. Nediljice. Podignuta 1804. dograđena 1936., nadbiskupijsko proštenište. Jednobrodna sa sakristijom, drveni oltar prema puku s ambonom; drveni kip sv. Nediljice; škropionica; zvonik-preslica s dva  zvona. Ispred crkve sv. Nediljice armirano-betonska nadstrešnica za vanjski oltar i šest statičnih ispovjedaonica.

Gospe od Karmela. U samom mjestu. Jednobrodna; sačuvani dijelovi triptiha starog oltara; kameni oltar; zvonik na preslicu s dva zvona.

 Sv. Katarina. Na templarskoj gradini nalaze se ostaci gotičke crkve sv. Katarine, m. iz 14. st. U tijeku su radovi obnove

 Župna kuća stara i trošna u selu. Uz crkvu sv. Nediljice izgrađena je 2002. nova župna kuća.