ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

DRAGE – župa sv. Ante Padovanskog, osnovana 1979.

Drage su primorsko naselje 5 km južno od Pakoštana s očitom tendencijom daljnjeg širenja i razvoja. Mještani se bave poljodjelstvom, stočarstvom i ribarstvom, a u novije doba i turizmom te se posebno razvija priobalni pojas s brojnim kućama i vikendicama. Župu sv. Antuna Padovanskog utemeljio je zadarski nadbiskup mons. Marijan Oblak, dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Zadru od 23. 12. 1978., koji je stupio na snagu 1. 1. 1979. Nova župa Drage nastala je razdiobom od matične župe Pakoštane. Istočne i južne granice župe su i granice između zadarske nadbiskupije i šibenske biskupije, a sa zapadne strane razdjelnicu čini tzv. Lukina draga sjevernom linijom prema Vranskom jezeru. 

Župni ured Sv. Ante Padovanskog, Drage, 23211 PAKOŠTANE, općina Pakoštane.
Župnik: Don Thomas Vargas,  mob. 095-912-1263, tel/faks: 381-382.
Matice od 1979.
Stn.: 805

Župna crkva sv. Antuna Padovanskoga. Sagrađena je 1979. godine, a blagoslovio ju je 1980. nadbiskup Marijan Oblak. Crkva je potpuno uređena 1986. Jednobrodna sa sakristijom; ima kameni oltar prema puku i svetohranište metalno; kameni ambon; kamena krstionica-Višeslavov tip; kamena škropionica; postaje križnog puta i zvonik s dva zvona.

Kapela Svih Svetih na mjesnom groblju, sa zvonikom na preslicu i zvonom. Sagrađena i blagoslovljena 1979.

Drage