ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

BIOGRAD – župa sv. Ivana Krstitelja, ustanovljena 1988.

Biogradsko novo naselje, smješteno sjevernije preko jadranske magistralne  ceste, a naziva se Kosa – Stanovi i zajedno s Jankolovicom postaje sastavni dio novoutemeljene župe sv. Ivana Krstitelja. Nova župa ima oko 200 katoličkih obitelji. Župa je osnovana dekretom zadarskog nadbiskupa mons. Marijana Oblaka od 9. listopada 1977. 

Župni ured:  Lonjska 8, 23210 BIOGRAD, grad Biograd.
Župnik: don Nikola Tokić, mob. 099-224-3690 
Matice od godine 1988.
Stn.: 1000

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja. Sagrađena je 1988. godine. Ima kameni oltar prema puku; svetohranište; kamenu krstionicu – tip Višeslavove, dvije kamene škropionice; zvonik-preslica sa tri nova zvona; pastoralni centar (dvorana i stan za svećenika) u sklopu s crkvom. Novu župnu crkvu zajedno s oltarom posvetio je nadbiskup Marijan Oblak 1988. godine, o čemu svjedoči spomen ploča postavljena nad ulazom crkve.

Kapela na Gradskom groblju, koje se nalazi SZ od magistrale, jednobrodna građevina sa zvonikom na preslicu i zvonom.