ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZEMUNIK – župa Marije Kraljice Mira – Kraljice Hrvata, ustanovljena 1641.

Zemunik je veće selo u Ravnim kotarima udaljeno od Zadra 12 km. Početci naselja datiraju iz liburnskih vremena na lokalitetu Gradina, gdje su sačuvani i ostatci građevina iz rimskog doba. U srednjem vijeku spominje se kao Selmonico. Povjesničar Šime Ljubić tvrdi da je od plemenite obitelji Venier nazvan Xemonico. U 14. st. tu je bilo utvrđenje kralja Ludovika I. Anžuvinca kad je 1346. pritekao u pomoć Zadranima protiv Mlečana. Od 1570. Zemunik je pod vlašću Turaka i postaje njihovo snažno uporište u kojemu je bilo 3000 duša s 1200 vojnika. Godine 1647. i 1683. najveći je dio Zemunika razoren i uništen požarom. Nakon odlaska Turaka Zemunik je od 1729. sjedište serdara koji je predstavljao sponu između mletačkih vlasti i naroda. Za vrijeme srpske agresije u Domovinskom ratu dio župe je okupiran, Gornji Zemunik i dio Smrdelja prema Murvici; većinsko stanovništvo prognano.

Sačuvalo se donedavno i starohrvatsko (glagoljaško) pjevanje (napjevi stalnih dijelova mise i drugi napjevi. Akademik Jerko Bezić je 1960-tih godina snimao glagoljašku misuu Zemuniku a crkveni su pjevači iz Zemunika nastupali na Glazbenim večerima u sv. Donatu s glag. napjevima 1999. godine.

Stanovništvo se danas bavi poljoprivredom i vinogradarstvom.

Župni ured Kraljice mira, 23222 ZEMUNIK, tel/faks: 351-100, općina Zemunik.

Župnik:   don Zdenko Dundović, mob. 091-197-3777

U župi djeluju sestre Kćeri milosrđa.

Matice od 1825.

Škola: osnovna.

Župna crkva Kraljice Mira – Kraljice Hrvata. Sagrađena je 1995. Jednobrodna je građevina donekle u stilu križa, ima sakristiju, kameni oltar prema puku i kameni ambon; kamena ugrađena škropionica; drveni kip Kraljice Mira na kamenom podnožju; orgulje. Posvetio ju je nadbiskup-koadjutor Ivan Prenđa 1995. Ima zvonik s tri zvona. Ispod crkve su dvije vjeronaučne dvorane. Tijekom Domovinskog rata topovima je teško oštećena i crkva i zvonik, no sve je već popravljeno..

Stara župna crkva sv. Katarine dj. i m. Podignuta je sredinom 17. st., 1853. je proširena. Stradala je u požaru, a 1900. ponovo obnovljena i znatno uljepšana. To je jednobrodna građevina sa sakristijom a nalazi se izvan naselja, na današnjem groblju. Glavni oltar mramorni sa svetohraništem i slikom sv. Katarine dj. i m.; mramorni oltar s drvenim kipom sv. Josipa; mramorni oltar Gospe od Zdravlja s drvenim Gospinim kipom; u niši drveni kip sv. Katarine. Zvonik-preslica s dva zvona. Tijekom Domovinskog rata oštećena.

Sv. Josipa Radnika. U Gornjem Zemuniku, sagrađena 1977.; miniranjem 4. 1. 1992. potpuno razorena. Izgrađena je nova crkva, koju je, 27. travnja 2002., posvetio nadbiskup Ivan Prenđa. U crkvi se nalazi kameni oltar, kameni ambon, kameno postolje sa metalnim svetohraništem, kameno postolje sa kipom sv. Josipa Radnika, drveni križ i postaje križnog puta. Uz crkvu je sagrađen zvonik s dva zvona.

Kapelica Duha Svetoga, u kući časnih sestara Kćeri milosrđa.

Župna kuća iz 1832. U Domovinskom ratu teško oštećena. Temeljito obnovljena 1998..

Stn.: 1854 (Donji Zemunik 1466; Gornji Zemunik 387)