ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

ZADAR – RELJA – župa sv. Ivana Krstitelja, ustanovljena 5. 7. 1953.

 U predjelu gradskog naselja Relja prostire se župa sv. Ivana Krstitelja, koja je utemeljena dekretom tadašnjega zadarskog ordinarija, naslovnog biskupa adraškog mons. Mate Garkovića, od 5. srpnja 1953., a povjerena je na pastoralno vodstvo zadarskim franjevcima trećoredcima, glagoljašima. Župa vuče svoje korijene uz istoimenu srednovjekovnu crkvicu koja se nalazila izvan gradskih zidina, podignuta u drugoj polovici 14. st., matična je kuća zadarskih franjevaca – trećoredaca.  Spominje se već godine 1312., a pokraj te crkvice živjeli su fratri eremiti trećega reda sv. Frane, koji su se brinuli za okužene bolesnike u obližnjem hospiciju. Početkom 15. stoljeća pokraj crkvice redovnici su podigli i samostan. Zbog turske najezde gradske su vlasti naredile rušenje svih postojećih objekata, pa tako je i porušen samostan sv. Ivana godine 1536., a crkvica dosta oštećena. U kasnijim stoljećima crkvica je u više navrata popravljana, a u drugoj polovici 19. st. i produžena.

 Župni ured Sv. Ivana Krstitelja, Glagoljaška 3, 23000 ZADAR, tel. (023) 212-546,  fax: 224-038, grad Zadar.

Župnik: Fra Branko Lovrić, TOR, mob. 098-236-948

Župni vikar: Fra Ivo Martinović, TOR

Fra Grgo Sikirić, TOR, umirovljeni župnik

U župi djeluju sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskoga.

Matice se vode od 1953.

Škola: srednja.

Stn.: 8700

 Nova župna crkva sv. Ivana Krstitelja na Relji. Posvetio ju je nadbiskup Marijan Oblak na blagdan zaštitnika sv. Ivana Krstitelja, 24. lipnja 1982. Crkva ima kameni oltar prema puku, svetohranište – kombinacija kamen i pozlaćeni mesing, kameni ambon, kamenu krstionicu, brončane kipove sv. Ivana Krstitelja i Bogorodice s Djetetom, postaje križnog puta, orgulje i dvije kamene škropionice. 

Rođenja BDM.  Stara župna crkva, potječe iz 16 st. Podignuta je na ostatcima stare crkve sv. Ivana, pa ju je narod zvao Sv. Ivan (san Giovanino). U njoj su za vrijeme turskih najezdi g. 1649. službu Božju obavljali kaluđeri manastira sv. Arhanđela. Od 1902. nju su preuzeli franjevci trećoredci i uz pomoć vjernika i tadašnjih državnih vlasti obnovili je i ukrasili trima mramornim oltarima. U crkvi je sada oltar prema puku drveni sa svetohraništem na pokrajnjem oltaru, na drugom oltaru kip Bogorodice; škropionica – postolje je ostatak stupa iz starokršćanske bazilike koja se nalazila na tom  mjestu. Bazilika je otkrivena pri obnovi crkve. Izvorna stara crkva sv. Ivana bila je sagrađena u prezbiteriju bazilike. Kroz povijest je produžena tri puta. Sadašnji oblik crkve je izvorna srednjovjekovna, polukružna apsida  rekonstruirana je 1996.

Zvonik-preslica na staroj crkvi s dva mala zvona.

Župna kuća  – samostan – povezan je s crkvom u jedinstvenu cjelinu.

Samostan: sestara Milosrdnica sv. Vinka Paulskog.