ŽUPE I DEKANATI
Zadarske nadbiskupije
Povratak na Zadarska nadbiskupija

Web stranica Zadarske nadbiskupije

LJUBAČ – župa sv. Martina, biskupa, spominje se 1205.

 Selo Ljubač nalazi se na jugoistočnoj obali plitke Ljubačke uvale, sučelice jugoistočnom dijelu otoka Paga. Područje je naseljeno od mlađega kamenog doba. Iznad sela ostatci ilirske gradine (“Venac”); u okolici ilirski grobni humci i grobovi iz ranoga srednjeg vijeka. Na vrhu poluotočića, 3,5 km sjeverozapadno od sela na strmoj hridi iznad mora (Rt Ljubljana), ostatci srednjovjekovnog utvrđenog grada (1205. spominje se kao “castrum jubae”), jedne od rezidencija vranskih templara, kasnije samostan benediktinki o čemu svjedoče ruševine zgrada i crkava, među njima templarske romaničke crkve sv. Marije iz 12./13. st. U dokumentima iz 13./14. st. spominje se nekoliko samostana unutar i izvan gradskog bedema od kojih su ponegdje sačuvani tragovi (samostan Pustinjaka sv. Pavla – kod mora; samostan sv. Ante Pustinjaka – na brdu; samostan Križonoša sv. Jelene s crkvom sv. Nikole te crkvica sv. Marcele na Ljubljani).

Za tursko-mletačkih ratova Ljubač je bio važna mletačka obrambena tvrđava. Potkraj 17. st. naseljen je pridošlim hrvatskim stanovništvom iz unutrašnjosti Bosne.

Stanovništvo se bavi zemljoradnjom, stočarstvom i turizmom.

Župa je ustanovljena 1851.

 Župni ured: Ljubač, 23248 RAŽANAC, tel. (023) 361-321, faks: 361-124; općina Ražanac.

Župnik: dr. don Jerolim Lenkić. 

Matice se vode od 1825.

Stn.: 455

Župna crkva sv. Martina b. Sagrađena je 1712. Obnovljena je 1812. i 1946. Jednobrodna sa sakristijom; glavni oltar mramorni sa svetohraništem, s kipom sv. Martina; drveni oltar prema puku; u nišama drveni kipovi Bogorodice s Djetetom, Srce Isusovo; zvonik-preslica s dva zvona.

Sv. Ivana Krstitelja-Glavosijeka. U Stanovima. Sagrađena 1895., obnovljena 1998. Crkva ima malu sakristiju; glavni drveni oltar s kipom sv. Ivana Krstitelja; drveni oltar prema puku; kamena škropionica ugrađena; zvonik-preslica s jednim zvonom.

Sv. Marcele i sv. Marije na Ljubljani – ruševine.

Župna kuća temeljito obnovljena.

Leave a Reply

Your email address will not be published.